کیمیا سود، با سابقه چند ساله در تولید و خصوصاً صادرات سود پرک فعالیت دارد و سود پرک را مطابق با آنالیز، در کیسه های 25 کیلو گرمی دو جداره بسته بندی می نماید. همچنین می توانیم 40 کیسه را در کیسه های جمبو بگ 1 تنی و یا پالت بسته بندی و ارائه نمائیم.

Services

feature one

سود مایع

Liquid Caustic Soda 50%

feature two

سود جامد کلوخ

Caustic Soda 98%

feature three

سود پرک کیمیا

Caustic Soda Flake 98%

Partners

logo one
logo two
logo three
logo four